Sale!

Undang-undang Pengguna di Malaysia

RM 41.60

Compare
Category: Tags: ,

Description

Buku ini menghuraikan pelbagai isu dan aran berdasarkan peruntukan undang-undang pengguna di Malaysia. Antaranya adalah pembentukan kontrak pengguna, amalan perniagaan tidakadil, keselamatan barangan dan perkhidmatan, jualan langsung, kawalan harga dan bekalan, keselamatan makanan, perumahan, pembelian dalam talian dan isu berkaitan komunikasi dan multimedia. Selain itu, isu berkaitan kredit penggunaseperti sewa beli, pajak gadai, pemberi pinjam wang, perbankan dan insurans juga dibincangkan. Pelbagai akta dirujuk berdasarkan isu pengguna termasuklah Akta Perlindungan Pengguna 1999 pindaan 2019. Setiap peruntukan undang-undang dihuraikan dengan bahasa yang mudah agar boleh difahami oleh pembaca yang bukan daripada latar belakang undang-undang. Secara umumny, buku ini amat sesuai dibaca untuk dijadikan panduan dan rujukan kepada para pengguna umunya dan sesiapa sahaja yang terlibat dalam isu kepenggunaan terutama pelajar dalam bidang sains pengguna, ahli persatuan pengguna dan pegawai penguat kuasa yang terlibat dalam perlindungan pengguna.

Additional information

Weight .5 kg
Muka surat

Penulis

,

ISBN

978-967-2395-45-4

Tahun